ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of Admin User
ประกาศ 23/07/2561
by Admin User - Monday, 23 July 2018, 11:54 PM
 

ตอนนี้เว็บไซต์อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา ได้เพิ่ม มคอ 3 มคอ 5 และ เอกสารประกอบการสอน ของวิชา

มคอ 3  POS 3212 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 รัฐศาสตร์

มคอ 3 LAW 1504 กฎหมายอาญา 1 ภาค 1 ปี 2561 

มคอ 3 LAW 3302 กฎหมายบัญชีเดินสะพัด และกฎหมายตั๋วเงิน ภาค 1 ปี 2561

มคอ 3 LAW 3503 กฎหมายหมายภาษีอากร ภาค 1  ปีการศึกษา 2561

มคอ 3 LAW 4421 การสืบสวนและสอบสวนคดีทางอาญา  ภาค 1 ปี 2561 สาขา นิติวิทยาศาสตร์  

เอกสารประกอบการสอน LAW 1504 กฎหมายอาญา  

เอกสารประกอบการสอน LAW 3501 กฎหมายบัญชีเดินสะพัดและตั๋วเงิน 

เอกสารประกอบการสอน LAW 3503 กฎหมายภาษี

เอกสารประกอบการสอน LAW 4421 การสืบสวนและสอบสวนทางคดีอาญา 

เอกสารประกอบการสอน POS 3212 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 

มคอ 5 LAW 1507 กฎหมายลักษณะละเมิด ภาค 2 ปีการศึกษา 2560

มคอ 5 LAW 1508  อาญา 2  ภาค 2 ปี 2560 

มคอ 5 LAW 3310  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 2 ปี 2560