ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of Admin User
ข่าวแก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 1948 ภาคเรียนที่ 3/2560 10/07/2561
by Admin User - Monday, 23 July 2018, 11:49 PM
 

นักศึกษานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้า 2 รางวัล งานวิจัยประเภท ดีเด่น การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ Graduate School Mini-Conference 2018