ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of Admin User
ตอนนี้เว็บไซต์ได้เพิ่ม มคอ 3 / มคอ 5 2/2560 และเอกสารประกอบการสอน
by Admin User - Friday, 29 December 2017, 9:11 AM
 

ตอนนี้เว็บไซต์อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา ได้เพิ่ม มคอ 3 / มคอ 5 2/2560 และเอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน ของวิชา

1. LAW 1507 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ภาค 2 ปี 2560

2. LAW 1504 กฎหมายอาญา 1 ภาค 2 ปี 2560

3. LAW 3310 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ภาคพิเศษ) ภาค 2 ปี 2560

4.LAW 1508 กฎหมายอาญา 2 ภาค 2 ปี 2

 

มคอ 3 วิชา

LAW 1508 กฎหมายอาญา 2 ภาค 2 ปี 2

LAW 1507 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ภาค 2 ปี 2560

LAW 3310 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ภาคพิเศษ) ภาค 2 ปี 2560

มคอ 5 วิชา

LAW 1504 กฎหมายอาญา 1 ภาค 2 ปี 2560

LAW 3302 กฎหมายบัญชีเดินสะพัด และกฎหมายตั๋วเงิน ภาค 1 ปี 2560

LAW 3310 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ภาคพิเศษ) ภาค 1 ปี 2560

LAW 4421 การสืบสวนและสอบสวนคดีทางอาญา  ภาค 1 ปี 2560 นิติวิทยาศาสตร์

PPS1102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ภาค 1 ปี 2560

POS 1203 กฎหมายอาญา 2