ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of Admin User
ประกาศ 29/08/2560
by Admin User - Tuesday, 29 August 2017, 9:31 PM
 

ตอนนี้เว็บไซต์อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา ได้เพิ่ม มคอ 3 / เอกสารประกอบการสอน ของวิชา

1.  LAW 3302 กฎหมายบัญชีเดินสะพัด และกฎหมายตั๋วเงิน ภาค 1 ปี 2560

2.  LAW 1504 กฎหมายอาญา 1 ภาค 1 ปี 2560 

3. LAW 3310 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ภาคพิเศษ) ภาค 1 ปี 2560

4. POS 1203 กฎหมายอาญา 2 (คณะรัฐศาสตร์) ภาค 1 ปี 2560

5. PPS 1102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (คณะรัฐศาสตร์) ภาค 1 ปี 2560

6. LAW 4421 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ภาค 1 ปี 2560