ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of Admin User
ประกาศ 17/7/2560
by Admin User - Monday, 17 July 2017, 8:09 AM
 

ตอนนี้เว็บไซต์อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา ได้เพิ่ม มคอ 3 / เอกสารประกอบการสอน ของวิชา

1.  LAW 3302 กฎหมายบัญชีเดินสะพัด และกฎหมายตั๋วเงิน ภาค 1 ปี 2560

2.  LAW 1504 กฎหมายอาญา 1 ภาค 1 ปี 2560