ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of Admin User
ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ล่าสุด 31/12/2559
by Admin User - Saturday, 31 December 2016, 12:36 AM
 

สำหรับใน ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้ วิชา LAW 1507 กฎหมายลักษณะละเมิดฯ , วิชา LAW 1508 กฎหมายอาญา ๒ , วิชา LAW 3307 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นักศึกษาสามารถดาวโหลด มคอ ๓. , เอกสารประกอบการสอน (word) และสื่อการสอน (Power Point) เพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป /อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจิดา / ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙