ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of Admin User
เรื่อง ข้อมูลเนื้อหาภายในเว็บไซด์อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา
by Admin User - Monday, 15 February 2016, 8:01 AM
 

 

       แจ้งข่าว!!! นักศึกษาทุกท่าน 

       เนื้อหาภายในเว็บไซด์ของอาจารย์ประจำภาค 2/2558 นั้น จะประกอบไปด้วยสื่อการสอนในรูปแบบ Power Point และเอกสารประกอบการสอนทั้งแบบ PDF ( นักศึกษาสามารถโหลดเก็บใน I-Book ได้ ) และแบบ word ที่ใช้ประกอบการศึกษาในห้องเรียน ตลอดจน ม.ค.อ.3 วิชาต่างๆ ดังนี้

           (1) กฎหมายเอกเทศสัญญา 2 (LAW 2305)

           (2) วิชากฎหมายลักษณะละเมิด (LAW 1307)

           (3) วิชากฎหมายอาญา 2  (LAW 1308)

      นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถติดตามคำพิพากษาศาลฎีกาในประเด็นทางข้อกฎหมายต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับวิชาดังกล่าวข้างต้นได้จากกระดานข่าวและสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมต่อยอดจากการบรรยายภายในห้องเรียนของอาจารย์ได้ที่ Link ค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกาที่เชื่อมไว้ในเว็บไซด์นี้

 

 

                                                                                                            อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา