ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of Admin User
หนังสือออกใหม่ : หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พ.ศ.2562)
by Admin User - Saturday, 23 March 2019, 3:05 PM
 

หนังสือ "แนวปัญหา {ปรนัย} กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562"

เรียบเรียง โดย อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา

มีวางจำหน่ายแล้ว ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา