ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of Admin User
เฉลยแบบทดสอบ (คำถามกลุ่มความผิดเงินตรา )
by Admin User - Tuesday, 19 February 2019, 10:54 PM
 

           การที่นายดำนำธนบัตรฉบับละ 20 บาทที่ออกโดยรัฐบาลไทยให้เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายของตนมาเติมเลข 0 เพิ่มอีกจำนวนสองตัวด้วยเจตนาเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าเป็นธนบัตรฉบับละ 2,000 บาท แม้รัฐบาลไทยจะไม่ได้ออกธนบัตรฉบับละ 2,000 บาท และมูลค่าที่แปลงจะไม่มีเงินตราจริงๆ ออกให้ก็ตาม การกระทำของนายดำดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการแปลงเงินตราซึ่งรัฐบาลออกใช้ให้ผิดไปจากเดิมเพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีมูลค่าสูงจริง และเมื่อนายดำตั้งใจว่าจะนำธนบัตรฉบับที่ตนแก้ไขตัวเลขดังกล่าวไปซื้อสินค้า นายดำจึงมีความผิดฐานแปลงเงินตราตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 241 และความผิดฐานมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งสิ่งใดๆ อันตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของแปลงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 244 (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ 92 /2521)

          ข้อสังเกต : กรณีตามปัญหา เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการลงโทษนายดำ จะเห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 248 กำหนดให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 241 เพียงกระทงเดียวเท่านั้น