ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of Admin User
เฉลยแบบทดสอบ ข้อ 3
by Admin User - Wednesday, 30 January 2019, 3:25 PM
 

 

ข้อ 3. เฉลย ข.

 

เหตุผล ก. และ ข. ให้อ่านคำพิพากษาฎีกาที่ 4571/2556 (จากเอกสารฎีกา)

 

เหตุผล ค. และ ง. ให้อ่านคำพิพากษาฎีกาที่ 2845/2526 (จากเอกสารฎีกา)