ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of Admin User
เฉลยแบบทดสอบ ข้อ 1.
by Admin User - Wednesday, 30 January 2019, 3:18 PM
 

ข้อ 1 เฉลย ค.

เหตุผล ค. ให้อ่านหนังสือคำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2 ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ (เล่มสีชมพู) หน้า 152 ตรงคำพิพากษาฎีกาที่ 106/2479

 

เหตุผล ก. และ ข. ให้อ่านประมวลกฎหมายอาญา ฉบับฎีกานุกรม อ.ธนวัฒ พิสิฐจินดา หน้า 150 -151 ประกอบ

 

เหตุผล ง. ให้อ่านหนังสือคำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2 ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ (เล่มสีชมพู) หน้า 164 ตรงย่อหน้าที่สอง