มารดารัตน์ สุขสง่า

You are not logged in. (Login)
 
 
 
Skip Main Menu
 

Main Menu

 
Skip TQFSkip Self-development (การพัฒนาตนเอง)Skip สื่อและการเอกสารประกอบการเรียนการสอน
 

สื่อและการเอกสารประกอบการเรียนการสอน

 
 
 

Available Courses

 • Basic concepts of studying public policy; public policy process including public policy making, policy implementation and policy evaluation; roles of actors involved  in public policy process; state and non-state actor relationships and its impact on public policy and trends of public policy at present.
 • Concepts, principles and processes of planning. Analysis
  of the situation surrounding the organization. The mission, vision and
  alternative strategies. Setting appropriate strategies. Evaluation of strategies
 • Objective meaning and importance of performance
  management in local government organization
 • Development patterns of local conflicts. Factors
  affecting the local conflicts. Rules, mechanisms and processes in local
  conflict management. Dialogue process and other important techniques. The use
  of peaceful means and management forms of local conflicts. Best practice and
  case studies.

 
 
Skip Calendar
 

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 Today Monday, 28 September 28 29 30    
 
Skip Student Affairs of Local Govt. (กิจกรรมนักศึกษา)Skip downloadSkip Link webSkip E-Learning CenterSkip Research/Academic Articles/Journal/Publishing
 

Research/Academic Articles/Journal/Publishing

 
Skip Academic Works (ผลงานทางวิชาการ)
 

Academic Works (ผลงานทางวิชาการ)

 
Skip TQF2 & Lesson Plans of Local Govt Program (มคอ.2และแผนการเรียน)
 

TQF2 & Lesson Plans of Local Govt Program (มคอ.2และแผนการเรียน)